ATIcomp, s.r.o.


 • Adresa

  Za stanicou 10, 831 04 Bratislava

 • IČO

  464 618 92

 • DIČ

  2820019004

 • IČ DPH

  SK2820019004

 • IBAN

  SK47 1100 0000 0029 2287 0394

 • e-mail

  obchod@aticomp.sk

 • telefón

  0911 086 290